Witaj! Bierzesz udział w badaniu!

Za udział w badaniu konsumenckim masz możliwość wygrania bonu na zakupy.

Wybierz sklep, w którym wydasz wygrane 3000 zł!

Aby wziąć udział w badaniu jako internauta i konsument podaj poprawne dane:

Kliknij tutaj

Pamiętaj o zaznaczeniu zgód:

Informujemy, że Administratorem (podmiotem ustalającym cele i sposoby przetwarzania danych osobowych) jest Mobime Lead Generation Sp. z o.o., Sp.k., ul. Wiertnicza 45A, 02-952 Warszawa, mobi-me@mobi-me.pl. Dane kontaktowe Inspektora Danych Osobowych są tożsame z danymi kontaktowymi Administratora wskazanymi w zdaniu poprzednim.
Dane osobowe podane w formularzu rejestracyjnym, obejmujące: imię, nazwisko, datę urodzenia, adres zamieszkania, adres email i numer telefonu, będą przetwarzane w celach marketingowych oraz zgodnie treścią udzielonych Administratorowi zgód. Podstawą prawną przetwarzania jest zgoda osoby, której dane dotyczą. Pod warunkiem wyrażenia stosownej zgody odbiorcami danych osobowych są kontrahenci i partnerzy Administratora (podmioty, które zamierzają przetwarzać dane osobowe w celach marketingowych lub udostępniać dane podmiotom emitującym reklamy w Internecie lub je zlecającym). Odbiorcami danych będą także podmioty świadczące usługi hostingowe oraz prawne. Podanie danych jest dobrowolne.
Dane będą przetwarzane do czasu, w którym ustanie cel dla którego zostały zebrane lub sprzeciwu, co do przetwarzania danych osobowych osoby, której dane dotyczą, w zależności co nastąpi pierwsze. Każdy ma prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych i wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Każdy ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, którą udzielił Administratorowi. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem. Każdy ma prawo do wniesienia skargi do Organu Nadzorczego [po 25 maja 2018 r.: do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych].
W zakres czynności przetwarzania danych osobowych wchodzi profilowanie danych. Skutkami czynności, o których mowa w zdaniu poprzednim jest dobór oferty handlowej i ewentualne przesyłanie korespondencji marketingowej lub emisja (wyświetlanie) reklamy spersonalizowanej pod kątem Twoich zainteresowań. Sprzeciw w stosunku do czynności profilowania, jak również wszelkie inne uprawnienia osoby, której dane dotyczą można wykonać przez złożenie oświadczenia wykorzystując dane kontaktowe Administratora lub Inspektora Danych Osobowych wskazane we wstępie.

Oświadczam, że zapoznałem się z treścią Regulaminu i go akceptuję.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Mobime Lead Generation Sp. z o.o., Sp.k. w celach marketingowych na rzecz podmiotów trzecich.
Wyrażam zgodę na udostępnienie moich danych osobowych przez Mobime Lead Generation Sp. z o.o., Sp.k. podmiotom trzecim, w tym partnerom, o których informacje znajdziesz TUTAJ, które będą je przetwarzały w celach marketingowych (w tym profilowania) jak też udostępniały dane podmiotom emitującym reklamy w Internecie lub je zlecającym.
Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną (m.in. za pośrednictwem poczty elektronicznej, wiadomości w formacie SMS i MMS).
Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych poprzez użycie automatycznych systemów wywołujących od Mobime Lead Generation Sp. z o.o., Sp.k. oraz od podmiotów trzecich, którym dane będą udostępnione.
Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych za pośrednictwem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych od Mobime Lead Generation Sp. z o.o., Sp.k. oraz od podmiotów trzecich, którym dane będą udostępnione.
Wyrażam zgodę na profilowanie moich danych osobowych, czyli na zautomatyzowane przetwarzanie moich danych osobowych w celu oceny określonych czynników osobowych, poprzez analizę i prognozę w szczególności takich aspektów jak efekty pracy, sytuacja ekonomiczna, zdrowie, preferencje osobiste, zainteresowania, wiarygodność, zachowanie, lokalizacja oraz przemieszczenie się.
Administrator serwisu informuje, że podmioty, których usługi lub towary są prezentowane w serwisie nie są sponsorami serwisu, jego administratorami i nie są związani z serwisem w jakikolwiek sposób.